Songs of artist: Ngân Khánh

Songs Chords Lyrics of artist: Ngân Khánh

Ngân Khánh

Ngân Khánh
a few seconds ago0 Views 0 songs

Ngân Khánh là nghệ danh của nhạc sĩ Nhật Ngân (1942 - 2012).

Mời xem thông tin về nhạc sĩ Nhật Ngân