[D] Xuân chợt [Bm] đến giá [Em] băng cuối đông [A7] tàn [G] nụ mai còn [A7] như ngỡ [D] ngàng Mai vàng [Bm] nở như [Em] năm ngón thiên [A7] thần [G] Ngập ngừng vẫy [A7] tay đón [D] xuân Xuân nhờ [Bm] gió trao [Em] duyên đến mai [A7] vàng [G] Nhạt hoa cùng [A7] khoe sắc [D] màu Xuân nhẹ [Bm] ấp yêu [Em] mơn trớn dịu [A7] dàng [G] tình hoa ý [A7]...