Nếu một [D7] mai phải xa Quảng [G] Trị Tôi phải mang [Am] theo năm đất quê [D7] hương Đêm Gio [G] Linh sáng ngời bóng [Am] mẹ Gói đầu con bên đồn giặc năm [C] xưa Để ánh sao [Em] đêm thành dòng nước [D7] mắt Nếu một mai phải xa quảng [G] trị Nhớ quá [Am] chừng em bé triều [D7] phong Trên lưng [G] trâu tay cầm sách [Am] học Lời mẹ ru mài sắc nên...