Ngỡ quên [G] lãng [Bm] [Em] Bỗng nhung nhớ càng [G] sâu thật ra em [Am] biết mất anh từ [D] lâu [Bm] Miền viễn xa lìa [Em] nhau [Am] Nghe hồn đột nhiên [D] tái tê nỗi thương [G] đau [C] Nhắm đôi [G] mắt [Bm] Cho [Em] ngắt lệ rơi lặng [G] lẽ lần tay em [Am] đếm tháng năm dần [D] trôi Ngồi [Bm] nghe nhớ nhung đầy [Em] vơi Niềm [Am] đau trào lên đôi...