[Am] Tình trót [Em] trao nhau ngày [F] nào đã vội [C] qua [Dm] Dấu yêu trong lòng [G] nhớ [Am] thêm khi xót [Em] xa [Am] Lời đã [Em] ghi không phai [F] mờ theo thời [C] gian [Dm] Anh ngồi [G] nhớ tình [Am] em [Am] Về chốn [Em] đây buớc chân [F] buồn lá nhẹ [C] rơi [Dm] Gió qua ru cành [G] nhớ [Am] thương người đã [Em] xa [Am] Hạnh phúc [Em] xưa...