1. Cho [Dm] dù anh không [F] thương cho [Dm] dù anh không [A7] yêu Cho [Dm] dù anh ghét [A7] bỏ cho [Dm] dù anh hững [Bb] hờ Cho [A7] dù anh tĩnh [Dm] phờ cho [F] dù tôi tỏ tình [A7] yêu. Thương [Dm] rồi thì không [F] quên yêu [Dm] rồi thì khôn [A7] nguôi Mắt [Dm] này đã thấm [A7] ướt như mưa [Dm] rơi trong [Bb] đời Tim [A7] này đã khép [Dm] rồi...