1. [Am] Chiều xóa thành [C] đô, thế nhân bàng [Am] hoàng Dọng hát lời [G] ca, ôi sao nhịp [Am] nhàng Dừng trên hè [F] phố lòng ta thầm [Am] nhớ Những chiều lá [F] rơi, lá rơi bên [Am] thềm nhà 2. Đường vắng chiều [C] buông, nóng cây vài [Am] hàng Đèn sáng ngoài [G] mưa, hết ca ngừng [Am] đàn Mộng xưa tàn [F] vỡ, lòng ta còn [Am] nhớ Những chiều...