Songs of artist: Hoàng Dương

Songs Chords Lyrics of artist: Hoàng Dương

Hoàng Dương

Hoàng Dương
a few seconds ago0 Views 0 songs

Hoàng Dương (sinh 1933), tên đầy đủ Ngô Hoàng Dương, là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông vốn là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện

Hoàng Dương cũng là một nghệ sĩ đàn cello, ông là người có công đầu xây dựng bộ môn cello và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội. Hoàng Dương đã nhận được các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, phó giáo sư.

Ông viết nhiều tác phẩm khí nhạc như Hát ru, Mơ về trái núi Thiên Thai (cello và piano), Tiếng hát sông Hương (cello và dàn nhạc)...

Hoàng Dương viết không nhiều ca khúc. Hai bài Hướng về Hà Nội và Tiếc thu là nổi tiếng hơn cả.

Hướng về Hà Nội
Chiều cuối năm
Tiếc thu
Ôi giấc mơ xưa

Ngoài ra Hoàng Dương còn viết lời cho một số ca khúc của Hoàng Trọng:

Nhạc sầu tương tư
Tiếng mưa rơi
Vui cảnh mùa hè

Theo wikipedia.org