[F] Nếu vắng [C] anh [Dm] trong lòng em [Am] buồn [Bb] Em mong [F] chờ anh [A] đến [F] Nếu vắng [C] anh [F] như mùa thu [Am] tàn [Bb] Lá rơi [F] đầy trước [A] ngõ Và [F] nếu vắng [Am] anh [Dm] mưa rơi nặng [Bb] hạt [F] Hoa không rực [Gm] hồng [C] buồn ngẩn ngơ mãi [Bb] thôi Ngồi [Bb] nhớ nhớ [Am] anh cho lòng mênh mang Hạnh [Gm] phúc lắng [F]...