Hò: "Anh ơi! … khoan vội (mà) bực … mình Em xin kể lại mà phân minh cho anh tỏ tường" Anh cứ [Dm] nhủ rằng em không [F] thương Em đo [Dm] lường thì rất cặn kẽ Vì thương [F] anh nên em bàn với [Dm] mẹ Phải ngăn [F] anh không đi chuyện ngược [Dm] đường Giận thì giận mà thương thì [Bb] thương Giận thì [Gm] giận mà thương thì [A7] thương Anh sai...