Lời Việt Lê Minh Bằng “ Khi nàng yêu” do Ngọc Hương trình bày [Dm] Kiếp sống sẽ [Gm] cô đơn muôn [Dm] vàn Trái đất [Gm] kia hoang [Bb] tàn nếu những [C] mơ ước không [F] còn [Cm] Đôi khi em mong muốn xa [Bb] rời Người mình [Gm] yêu, nhưng đau thêm khi cố quên [A] người [Dm] Thế giới vắng [Gm] không gian u [Dm] buồn Nếu [Gm] hai tâm [Bb] hồn,...