1. Tôi lính trận xa [Dm] nhà Từng đêm từng đêm phút [F] vui quyện theo [Dm] gió núi Biết [F] ai đâu hẹn [Dm] hò Lòng người hay đắn [Gm] đo đời đã ban [Dm] cho Bạn đường là tay [A7] súng, mến yêu tôi thủy chung. 2. Đi đánh trận trăm [Dm] miền Miền xa thật xa có [F] ai còn yêu [Dm] lính Như những [F] khi yêu người [Dm] tình Gọi rằng em nhớ [Gm] anh...