Sheet of song: Yêu mãi em thôi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Yêu mãi em thôi - (1. [Dm] Nếu anh là [Bb] biển thì [A7] xin làm biển [Dm] lặng...)


Sheet - Images: Yêu mãi em thôi
Maybe you like