Sheet of song: Về

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Về - (1. Về [Am] đâu [E7] chiều hôm ngơ [Am] ngác, [A7] bóng dáng ...)

8 months ago269 Việt Phương Sheet

Sheet - PDF: Về
Maybe you like