Sheet of song: Thôi thì xa nhau

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi thì xa nhau - (Xa nhau [C] rồi em có nhớ gì [Dm] không ? Hay chỉ [G] thoáng...)

a year ago239 Slow Thảo Hồ Sheet

Sheet - Images: Thôi thì xa nhau
Maybe you like