Sheet bản nhạc bài hát: Ngõ hẻm gặp nhau - Thanh Phương

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngõ hẻm gặp nhau - Thanh Phương - (1. Trên lối nhỏ đi vào hẻm [Am] sâu Nhà anh đầu [Dm] xóm nhà...)


Sheet - Images: Ngõ hẻm gặp nhau
Có thể bạn thích