Sheet bản nhạc bài hát: Ngày vui năm ấy (Magic Boulevard) - Nhật Ngân,Nhạc Pháp

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ngày vui năm ấy (Magic Boulevard) - Nhật Ngân,Nhạc Pháp - (1. Màn đêm xuống [Em] dần một mình đơn [Am] côi Bước chân rã...)

Có thể bạn thích