Sheet bản nhạc bài hát: Mở rộng vòng tay (Xin mở rộng tay)

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mở rộng vòng tay (Xin mở rộng tay) - (1. Người già [Gm] yếu khôn cằn tấm [Eb] thân đói [Gm] lả Và ...)

Có thể bạn thích