Sheet bản nhạc bài hát: Miền sám hối - Thảo Hồ,Mộc Lan

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Miền sám hối - Thảo Hồ,Mộc Lan - (Đêm đó em [B7] về ướm hạt [Em] sương Vừa khung mi [C] mắt đẹ...)

3 months ago61 Sheet

Sheet - Images: Miền sám hối
Sheet - PDF: Miền sám hối
Có thể bạn thích