Sheet bản nhạc bài hát: Giã từ dĩ vãng - Nguyễn Đức Trung

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Giã từ dĩ vãng - Nguyễn Đức Trung - (1. [Gm] Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc [Eb] lõng như vô [...)


Sheet - PDF: Giã từ dĩ vãng
Có thể bạn thích