Sheet of song: Chiếc bóng bên đường - Phạm Duy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Chiếc bóng bên đường - Phạm Duy - (Tình [E] em như chiếc bóng trên [B7] đường Người yêu gần như...)

2 years ago335 Slow Phạm Duy Sheet

Sheet - Images: Chiếc bóng bên đường
Maybe you like