Sheet bản nhạc bài hát: Ca dao tự tình - Nguyễn Tuấn Khanh,Đặng Hoàng Thám

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Ca dao tự tình - Nguyễn Tuấn Khanh,Đặng Hoàng Thám - (Ví [Am] dầu em là cô [F] dâu Cau ngon anh [D] đón vườn trầu ...)

a year ago164 Sheet

Sheet - PDF: Ca dao tự tình
Có thể bạn thích