Hợp âm - tab: Over The Moon - Grey-D (Đoàn Thế Lân) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Over The Moon - Grey-D (Đoàn Thế Lân) - ([F]Whenever [Em]I’m feeling [Am]blue [Dm]You [E7]always [Am]...)

--
Capo 2 Tone [C]
[F]Whenever [Em]I’m feeling [Am]blue
[Dm]You [E7]always [Am]know what to do [Gm7] [C7]
[F]Yeah babe [Em]it’s [Am]true
[Dm]I’m over the [G]moon for [C]you.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Over The Moon - Grey-D (Đoàn Thế Lân) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích