Hợp âm - tab: Meet Jacqueline - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Meet Jacqueline - ( INTRO: Am7 D #1. [D]Meet Jacqueline, the dancing machine...)

--
INTRO: Am7 D

#1.
[D]Meet Jacqueline, the dancing machine, fastest

moving animal the world's ever seen.
[G]She's gonna go, go, go, she's [B]groovy.
[G]She's gonna [B]go, go, [G]go, she's hungry.
[A]Go, go, go, go, go, go, go, [Am7]go.[A]

#2.
[Dm]Meet Jacqueline, the [D]dancing [Dm]machine, [D]look out
buddy, step aside, Jacky's hit the [G]scene.
[G]She's gonna go, go, go, she's landing.

She's gonna go, go, go, she's funky.
[Am7]Go, go, go, go, go, go, go, go.[A]

CHORUS:
[G]Meet Jacqueline, the dancing machine.
[D]Meet Jacqueline, [A]the [D]dancing machine.
[G]Meet Jacqueline, the dancing machine.
[A]Press a button on her side and watch her dance

the midnight ride.

#3.
[D]Meet Jacqueline, the dancing machine, when she's

gone the room will think a hurricane has been.
[G]She's gonna go, go, go, you name it.
[C]She's gonna [Am7]go, go, [G]go, she'll do it.
[Eb]Go, [A]go, go, go, go, go, go, go.[C]

CHORUS:
[G]Meet Jacqueline, the dancing machine.
[D]Meet Jacqueline, [A]the [D]dancing machine.
[G]Meet Jacqueline, the dancing machine.
[A]Press a button on her side and watch her dance

the midnight ride.

#4.
[Dm]Meet Jacqueline, the [D]dancing [Dm]machine, [D]look out
buddy, step aside, Jacky's hit the [G]scene.
[G]She's gonna go, go, go, she's landing.

She's gonna go, go, go, she's funky.
[A]Go, go, go, go, go, go, go, go[Am7].

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Meet Jacqueline - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích