Hợp âm - tab: Don't Blame Me - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Don't Blame Me - ( Don't Blame Me:Everly Brothers. (Slow tempo.) #1. [D]D...)

--
Don't Blame Me:Everly Brothers.

(Slow tempo.)

#1.

[D]Don't [C]blame [B7]me, for [Em]falling in [A]love with [D]you,

I'm [Em]under your [A]spell but [F#m]how can I [B7]help it, [Em]don't [A]blame [D]me.

#2.
[D]Can't [C]you [B7]see, when [Em]you do the [A]things you [D]do,


if [Em]I can't [A]conceal the [F#m]thrill that I'm [B7]feeling, [Em]don't [A]blame

[D]me.

CHORUS:

[G]I can't help it, [F#m]if that doggone [Bm]moon above,


[E]makes me need [E7]someone like [Em]you to [A]love.

#3.

[D]Blame [C]your [B7]kiss, as [Em]sweet as a [A]kiss can [D]be,


and [Em]blame all your [A]charms that [F#m]melt in my [B7]arms,

but [Em]don't.. [A]blame..[D]me..eee.

REPEAT CHORUS:

REPEAT #3.A sixties smash from Kraziekhat.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Don't Blame Me - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích