Chord/Tab song: Bây Bì Ơi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bây Bì Ơi - ([D]Anh gọi em gọi em hai tiếng bây bì [A]Em gọi anh gọi anh ...)

a year ago485 Đá Số Tới
--
[D]Anh gọi em gọi em hai tiếng bây bì
[A]Em gọi anh gọi anh ba tiếng thứ gì [Bm]á thứ gì á
Chời ơi chời [G]ơi bồ tui là thứ dễ thương nhất đời
[D]Ta cùng đi cùng đi qua khắp phố phường
[A]Đi quài luôn quài luôn cho nhớ tên đường
[Bm]Ta cùng nhau cùng nhau đêm nhớ ngày [G]thương
 
Bây bì [D]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [A]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [Bm]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [G]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
 
2. [D]Qua nhà em tặng em một nhánh hoa lài
[A]Đi dề sao lòng anh cứ nhớ em quài [Bm]nhớ em quài
Trời ơi, trời ơi làm sao để [G]anh có em trong đời
[D]Ta cùng đi cùng đi qua khắp phố phường
[A]Đi quài luôn quài luôn cho nhớ tên đường
[Bm]Ta cùng nhau cùng nhau đêm nhớ ngày [G]thương
 
Bây bì [D]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [A]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [Bm]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [G]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
 
[D]Woh oh be my lady. [A]Woh oh be my lady [Bm]Woh oh be my lady [G]
[D]Woh oh be my lady. [A]Woh oh be my lady [Bm]Woh oh be my lady [G]
 
Bây bì [D]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [A]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [Bm]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
Bây bì [G]ơi Bây bì ơi Bây bì ơi ơi ới
 
[D]Ờ u woh oh Ờ u woh oh [A]Ờ u woh oh Ờ u woh oh
[Bm]Ờ u woh oh Ờ u woh oh [G]
[D]Ờ u woh oh Ờ u woh oh [A]Ờ u woh oh Ờ u woh oh
[Bm]Ờ u woh oh Ờ u woh oh [G]

Chords List

Chord: Bây Bì Ơi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like