Hợp âm: Gm(maj7) - G minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gm(maj7) - G minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: G A# D F# - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Gm(maj7)

(G minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtG A# D F#Cấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Gm(M7) ; Gmin(Maj7) ; Gm(+7) ; G-(M7) ; Gm(addM7) ; Gm(add7) ; Gmin(addM7) ; Gmin(+7) ; Gmin(add7) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 5 4 3 3 3] - Intermediate
[x 10 8 7 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Gm(maj7)]

Hợp âm: Gm(maj7) - G minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele