Hợp âm: Gbaug - G flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gbaug - G flat augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: Gb Bb D - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Gbaug

(G flat augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtGb Bb DCấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan F#aug ;

Hợp âm [Gbaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 4 3 4 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gbaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Gbaug]

Hợp âm: Gbaug - G flat augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele