Hợp âm: Gb9b5 - G flat ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb9b5 - G flat ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: Gb Bb C E Ab - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

Gb9b5

(G flat ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtGb Bb C E AbCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Gb9(b5) ; Gb9(-5) ; Gb7/9(b5) ;Hợp âm liên quan F#9b5 ;

Hợp âm [Gb9b5] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 1 2 1 1 x] - Advanced
[x 9 8 9 9 8] - Advanced
[2 1 2 1 1 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb9b5]

Hợp âm: Gb9b5 - G flat ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele