Hợp âm: Gb6 - G flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gb6 - G flat sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: Gb Bb Db Eb - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

Gb6

(G flat sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtGb Bb Db EbCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Gbmajor6 ; GbMaj6 ; GbM6 ;Hợp âm liên quan F#6 ;

Hợp âm [Gb6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 9 11 11 11 11] - Intermediate
[2 x 1 3 2 x] - Advanced
[2 4 x 3 4 x] - Advanced
[x 9 11 8 11 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Gb6]
Other [Ukulele] finger positions of [Gb6]

Hợp âm: Gb6 - G flat sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele