Hợp âm: Gaug - G augmented - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Gaug - G augmented - basic augmented triad. - Các note cấu thành: G B D# - Cấu trúc quãng: R 3 m6

Gaug

(G augmented)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; Augmented chord ;
NốtG B D#Cấu trúc quãngR 3 m6
Mô tảbasic augmented triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Gaug] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[3 2 1 0 0 3] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Gaug]
Other [Ukulele] finger positions of [Gaug]

Hợp âm: Gaug - G augmented - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele