Hợp âm: G9sus4 - G ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G9sus4 - G ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: G C D F A - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

G9sus4

(G ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtG C D F ACấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [G9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 10 10 10 10 10] - Intermediate
[3 x 3 2 1 1] - Advanced
[x 10 x 10 10 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [G9sus4]

Hợp âm: G9sus4 - G ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele