Hợp âm: G#9b5 - G sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#9b5 - G sharp ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: G# C D F# A# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

G#9b5

(G sharp ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtG# C D F# A#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế G#9(b5) ; G#9(-5) ; G#7/9(b5) ;Hợp âm liên quan Ab9b5 ;

Hợp âm [G#9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 4 3 3 x] - Intermediate
[x 11 10 11 11 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [G#9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [G#9b5]

Hợp âm: G#9b5 - G sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele