Hợp âm: G#7 - G sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#7 - G sharp dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: G# C D# F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

G#7

(G sharp dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtG# C D# F#Cấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế G#dom ; G#dom7 ;Hợp âm liên quan Ab7 ;

Hợp âm [G#7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 4 5 4 4] - Intermediate
[x 11 13 11 13 11] - Intermediate
[4 x 4 5 4 x] - Advanced
[x x 6 8 5 8] - Advanced
[4 6 x 5 7 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [G#7]
Other [Ukulele] finger positions of [G#7]

Hợp âm: G#7 - G sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele