Hợp âm: G#6 - G sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: G#6 - G sharp sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: G# C D# F - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

G#6

(G sharp sixth)

LevelIntermediateCategoryMajor chord ; 6th chord ;
NodesG# C D# FInterval StructureR 3 5 6
Descriptionnormal major chord with added 6th
Alternative Symbol G#major6 ; G#Maj6 ; G#M6 ;Related Chords Ab6 ;

Chord [G#6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 6 8 6 8] - Advanced
[x 11 13 10 13 x] - Advanced
[4 6 x 5 6 4] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [G#6]
Other [Ukulele] finger positions of [G#6]

Hợp âm: G#6 - G sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele