Hợp âm: Fsus4 - F suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fsus4 - F suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: F A# C - Cấu trúc quãng: R 4 5

Fsus4

(F suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtF A# CCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế F4 ; F#3 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fsus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 3 3 3 1 1] - Intermediate
[x 8 8 10 11 8] - Intermediate
[x x 3 5 6 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fsus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Fsus4]

Hợp âm: Fsus4 - F suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele