Hợp âm: Fmaj7 - F major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fmaj7 - F major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: F A C E - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Fmaj7

(F major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF A C ECấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Fmajor7 ; FM7 ; FMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[1 x 2 2 1 x] - Intermediate
[x x 3 5 5 5] - Advanced
[x 8 7 5 5 5] - Advanced
[x 8 10 9 10 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Fmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Fmaj7]

Hợp âm: Fmaj7 - F major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele