Hợp âm: Fº7 - F diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Fº7 - F diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: F G# B D - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

Fº7

(F diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtF G# B DCấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế Fº ; Fdim ; Fdim7 ; Fdim/6 ; Fdim(add6) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Fº7] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 4 3 4] - Intermediate
[x 8 9 7 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Fº7]
Other [Ukulele] finger positions of [Fº7]

Hợp âm: Fº7 - F diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele