Hợp âm: F#7b5 - F sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#7b5 - F sharp seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: F# A# C E - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

F#7b5

(F sharp seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtF# A# C ECấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế F#7(b5) ; F#7(-5) ;Hợp âm liên quan Gb7b5 ;

Hợp âm [F#7b5] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 2 3 1 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [F#7b5]

Hợp âm: F#7b5 - F sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele