Hợp âm: F#º7 - F sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: F#º7 - F sharp diminished seventh - diminished chord with a double flat 7 (6th) - Các note cấu thành: F# A C D# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 6

F#º7

(F sharp diminished seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtF# A C D#Cấu trúc quãngR m3 m5 6
Mô tảdiminished chord with a double flat 7 (6th)
Ký hiệu thay thế F#º ; F#dim ; F#dim7 ; F#dim/6 ; F#dim(add6) ;Hợp âm liên quan Gbº7 ;

Hợp âm [F#º7] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[2 x 1 2 1 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [F#º7]
Other [Ukulele] finger positions of [F#º7]

Hợp âm: F#º7 - F sharp diminished seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele