Hợp âm: Ebsus4 - E flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebsus4 - E flat suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Eb Ab Bb - Cấu trúc quãng: R 4 5

Ebsus4

(E flat suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtEb Ab BbCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Eb4 ; Eb#3 ;Hợp âm liên quan D#sus4 ;

Hợp âm [Ebsus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 3 4 4] - Intermediate
[11 13 13 13 11 11] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Ebsus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebsus4]

Hợp âm: Ebsus4 - E flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele