Hợp âm: Ebdim - E flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ebdim - E flat diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: Eb Gb A - Cấu trúc quãng: R m3 m5

Ebdim

(E flat diminished)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ;
NốtEb Gb ACấu trúc quãngR m3 m5
Mô tảbasic diminished triad.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#dim ;

Hợp âm [Ebdim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 1 2 4 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ebdim]
Other [Ukulele] finger positions of [Ebdim]

Hợp âm: Ebdim - E flat diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele