Hợp âm: Eb9sus4 - E flat ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb9sus4 - E flat ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: Eb Ab Bb Db F - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

Eb9sus4

(E flat ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtEb Ab Bb Db FCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#9sus4 ;

Hợp âm [Eb9sus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 6 6 6 6 6] - Rookie
[x 6 x 6 6 5] - Advanced
[11 x 11 10 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eb9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb9sus4]

Hợp âm: Eb9sus4 - E flat ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele