Hợp âm: Eb7sus4 - E flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Eb7sus4 - E flat dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Eb Ab Bb Db - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

Eb7sus4

(E flat dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtEb Ab Bb DbCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan D#7sus4 ;

Hợp âm [Eb7sus4] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 6 8 6 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Eb7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Eb7sus4]

Hợp âm: Eb7sus4 - E flat dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele