Hợp âm: E9#5 - E ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E9#5 - E ninth sharp five - is 7#5 with added 9th - Các note cấu thành: E G# C D F# - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7 9

E9#5

(E ninth sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtE G# C D F#Cấu trúc quãngR 3 m6 m7 9
Mô tảis 7#5 with added 9th
Ký hiệu thay thế E9(#5) ; E+9 ; Eaug9 ; E7#5(add9) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E9#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 3 0 1 1 2] - Intermediate
[x 7 6 7 7 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [E9#5]
Other [Ukulele] finger positions of [E9#5]

Hợp âm: E9#5 - E ninth sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele