Hợp âm: E7b5 - E seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E7b5 - E seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: E G# A# D - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

E7b5

(E seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtE G# A# DCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế E7(b5) ; E7(-5) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 2 3 3 4] - Advanced
[x 7 8 7 9 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [E7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [E7b5]

Hợp âm: E7b5 - E seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele