Hợp âm: E5 - E power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: E5 - E power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: E B - Cấu trúc quãng: R 5

E5

(E power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtE BCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [E5] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[0 2 2 x x x] - Rookie
[0 7 9 9 x x] - Rookie
[12 14 14 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [E5]
Other [Ukulele] finger positions of [E5]

Hợp âm: E5 - E power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele