Hợp âm: Db5 - D flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Db5 - D flat power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: Db Ab - Cấu trúc quãng: R 5

Db5

(D flat power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtDb AbCấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan C#5 ;

Hợp âm [Db5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 x x] - Rookie
[9 11 11 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Db5]
Other [Ukulele] finger positions of [Db5]

Hợp âm: Db5 - D flat power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele