Hợp âm: D5 - D power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D5 - D power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: D A - Cấu trúc quãng: R 5

D5

(D power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtD ACấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [D5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 5 7 7 x x] - Rookie
[10 12 12 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [D5]
Other [Ukulele] finger positions of [D5]

Hợp âm: D5 - D power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele