Hợp âm: D#9sus2 - D sharp ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: D#9sus2 - D sharp ninth suspended second - Ninth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: D# F A# C# F - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7 9

D#9sus2

(D sharp ninth suspended second)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtD# F A# C# FCấu trúc quãngR 2 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 2nd. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Eb9sus2 ;

Hợp âm [D#9sus2] - 0 [Guitar] Standard Finger Positions:

Other [Guitar] finger positions of [D#9sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [D#9sus2]

Hợp âm: D#9sus2 - D sharp ninth suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele